Politikalarımız

Maksimum müşteri memnuniyeti için ürün geliştirme ve üretim sürecimizin her aşamasında çalışanlarımızın kalite, çevre koruma, sağlık, güvenlik ve enerji performansını sürekli iyileştiririz.
Yürürlükteki tüm yasal düzenlemelerle, kalite, çevre koruma, enerji iş sağlığı ve güvenliğini kapsayan Entegre Yönetim Sistemi, genel hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirmemizi sağlar.
Çalışanlarımızın ilgili eğitimlerini alması, desteklenmesini ve bilinçlendirilmesini, süreç optimizasyonunu ve riskleri azaltmada sürekliliğini sağlamak, yönetim sistemimiz aracılığıyla da süreçlerin, iş faaliyetlerin, iş yerlerin, makinelerin ve ekipmanların desteklenmesini ve iyileştirilmesini taahhüd ederiz
Kilit performans göstergeleri (KPl)  aracılığı ile net ve iddialı hedefler koyarak verimliliği, finansal gücü ve uzun vadeli değeri arttırmak için iç denetimler yaparak yönetim sisteminin gelişimini değerlendiriyoruz. Yönetim gözden geçirmeleri ile de güçlü ve zayıf yönler belirlenerek iyileştirme önlemleri alınır.
Kalite, aşağıdakiler ile müşteri beklentilerini karşılayarak veya beklentilerin üstüne çıkarak firmamızın kurumsal değerini arttırır:
İş ve proses hatalarını azaltarak, ürün ve süreç optimizasyonu üzerinde sürekli çalışmak. Süreçleri standartlaştırmak ve çalışanları sürekli olarak desteklemek.
Maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak ve süreçleri iyileştirmek için, prosesleri sürekli olarak izlemek ve optimize etmek.
Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yasal ve düzenleyici yönetmeliklere uygunluk ile müşteri gerekliliklerini karşılamayı aşağıdakiler yolu ile hedefliyoruz:
Prosesleri, çalışma koşullarını, ürünleri ve teknolojileri sürekli iyileştirmek, güvenilir, sağlıklı, çevre dostu ve enerji verimliliğini sağlamak için risk odaklı düşünmek
Hurda ve atıkların azaltılması konusunda bilinçli bir şekilde çalışmak, çevre kirliliğini önlemek ve malzeme kullanımını optimize etmek için işletme faaliyetlerine ek olarak, malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü arttırmak.
İşle ilgili kazaları, sağlık bozulmaları ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmak
İşletmemizde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeleri ortadan kaldırmak ve risklerini azaltmak
İşletmemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerde tüm çalışanların danışma ve katılımını etkin olarak sağlamak
Enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmek ve bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Tüm süreçlerimizde mevcut enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak enerji performansını artırmak
Enerji performansını iyileştirilmek için enerji verimli ürünleri kullanmak, hizmetleri satın almak ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermek