Türkçe | English
 
Eposta FTP
 
Ana SayfaHakkımızdaMüşterilerÜrünlerİnsan Kaynaklarıiletişim
 


  Şirket Profili
  Değerler
  Misyon Vizyon
  Strateji
  Kalite - Çevre
  Bilgi Toplumu Hizmetleri
 
ŞİRKET POLİTİKASI, KALİTE, SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
FİRMA 
Mükemmelliği benimseyerek, zincirimizdeki her aşamada kalite, çevre koruma, sağlık ve güvenliğin sürekli iyileştirilmesi için çalışırız.  Yetkinlik, eğitim ve farkındalık, mükemmelliği teşvik etmek için bizim temel taşlarımızdır, mükemmellik, finansal güçlülük ve uzun vadeli değerimizi sürdürebilmek için net ve iddialı hedefler ile anahtar performans göstergeleri kullanırız.
Kalite, çevre koruma, sağlık ve iş güvenliğini kapsayan Entegre Yönetim Sistemi tüm hedeflerimizin başarılı olarak gerçekleştirilmesine olanak verir.
İç denetimlerin yürütülmesi prosesi yönetim sisteminin sürdürülmesinin gerekliliğidir. Güçlü ve zayıf yanlar belirlenir, ve iyileştirme ölçümleri yönetimin gözden geçirmesinde sağlanır.

KALİTE
Kalite, aşağıdakiler yoluyla müşteri beklentilerini karşılayarak veya aşarak firmamızın kurumsal değerini arttırır;
Ürün ve proses optimizasyonunda sürekli çalışma, işlerin veya proses akışlarının azaltılması, proseslerin standardize edilmesi ve çalışanların sürekli olarak yetkilendirilmesi.
En yüksek müşteri faydasının sağlanması amacıyla iş iyileştirmesiyle eşzamanlı olarak anahtar performans göstergelerinden (KPI) yararlanılarak proseslerin sürekli olarak izlenmesi ve optimize edilmesi.
Tüm çalışanların amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyacı olan bilgi, destek ve eğitimlerin alınmasının sağlanması.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
Yetkinliklerimizin çerçevesinde yasal, düzenleyici ve müşteri gerekliliklerine uyarak, biz aşağıdakileri amaçlarız;
Güvenilir, çevreye uyumlu ve güvenli yüksek kaliteli ürünleri geliştirmek, üretmek ve satmak.
Kalıcı şekilde güvenli, doğayı kirletmeyen, enerji verimli teknolojilerin desteklenmesi için prosesleri ve ürünleri sürekli olarak iyileştirmek.
Hurda ve atıkların azaltılmasında azimli olarak çalışmak, iş faydalarının yanı sıra çevresel kirliliğin yok eldilmesi ve/veya azaltılması için geri dönüşümlü malzeme kullanımını arttırmak.
Proses optimizasyonu ve risk azaltmanın sürekli olarak devam ettirilmesi amacıyla çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ilgili eğitim ve farkındalıklarını oluşturmak. Yönetim sistemimiz yoluyla, proseslerin, iş ortamlarının, makine ve ekipmanların iyileştirilmesini sağlamak.

03.08.2017    Rev.No:05